Hỗ trợ Online

TAM

Thống kê

Chi tiết sản phẩm
Bạch tuộc xếp bông đông lạnh- Frozen baby octopus flower sharp
Giá: 0 Mua hàng

Sản phẩm khác
Mực ống cắt khúc đông lạnh - Frozen cut in peace squid

Giá: 0

Mực ống nguyên con

Giá: 0

Bạch tuộc cắt muối - Salted octopus cut

Giá: 0

Mực cắt muối - Salted baby squid cut

Giá: 0

Maza đông lạnh cắt - Frozen poulp cut

Giá: 0